Uni Saarland

BITE LearningBiteLearning vermittelt Kompetenzen zur systematischen Entwicklung und Auswahl von digitalen Bildungsangeboten.
Das Online-Studienprogramm richtet sich z. B. an Führungspersonal und Lehrende in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung, Human Resource Management, u.a. Fünf Module können komplett oder einzeln belegt werden. 

Uni Saarland

BITE LearningBiteLearning vermittelt Kompetenzen zur systematischen Entwicklung und Auswahl von digitalen Bildungsangeboten.
Das Online-Studienprogramm richtet sich z. B. an Führungspersonal und Lehrende in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung, Human Resource Management, u.a. Fünf Module können komplett oder einzeln belegt werden. 

Yeni bir öğrenme alışkanlığı (A new learning habit)

Son zamanlarda yaşadığımız pandemi dönemi biz öğretmenlere eğitim ve öğretim ile ilgili yavaşça değişen bir sistemin belki on kat daha hızlı değiştiğini hatta dönüştüğü gösterdi. Bu sistemin adı uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme ya da online öğrenme olarak adlandırılıyor. Pandeminin yarattığı paradigma dönüşümü, öğretmenleri de ayrı bir meydan okumanın içine itti. Yüz yüze yapılan eğitim öğretim sürecinin verdiği etkiyi uzaktan  eğitimde nasıl sağlayacaklardı? İlk başlarda çok zorlandılar. Oyunun kurallarını çabuk öğrenenler ve dönüşüme ayak uyduranlar bir üst seviyeye çıkabildi. Uzaktan ders tasarımının yüz yüze ders tasarımıyla yapı olarak faklı olması bazı öğretmenleri beklediklerinden daha zorlu bir duruma soktu. İşte bu noktada öğrenme yönetim sistemleri devreye girdi. Öğrenciler ve veliler ile iletişimin, bilgi paylaşımının, görev vermenin, multimedya araçlarının daha rahat sağlandığı bu sistemlerin öğrenim sürecine entegrasyonu öğretmenin üzerinde ki yükü bir nebze de olsa aldı.

Bir üst kademeye geçen öğretmenler ise artık daha yaratıcı olabilecekleri yazılımlar aramaya başladı. İşte o nokta da Adobe Captivate 2019 ile tanıştım. Derslerimde mümkün olduğunca çok interaktif öğelere yer verip öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlayacak bir araç ararken karşılaştığım ve özellik senaryo, oyun, video ve etkileşimli sunumlar yapabileceğimi düşündüğüm Adobe Captivate 2019 maceram bugün itibariyle başlıyor. Bakalım neler olacak? Öğrenecek çok şey var. Ama bende de bir üst seviyeye daha çıkacak motivasyon var. Her şey çocuklar için. Öğrenme durmamalı. Öğrenciler küsmemeli ve öğretmenler ders tasarımı yaparken bu durumun ciddiyetinde olmalı. Bu sebepten Adobe Captivate 2019 ile oyunlar, videolar, etkileşimli sunumlar yaparak öğrencilerime daha eğlenceli bir ders ortamı hazırlamayı düşünüyorum.

Ben hazırım. Haydi başlayalım!

 

English Translation:

The recent pandemic period has shown us teachers that a slowly changing system of education and training is changing maybe ten times faster. The name of this system is called distance learning, online learning or online learning. The paradigm transformation created by the pandemic has also pushed teachers into a separate challenge. How would they ensure the impact of the face-to-face education process in distance education? They had a hard time at first. Those who learned the rules of the game quickly and kept up with the transformation were able to take it to the next level. The different structure of distance lesson design with face-to-face course design has put some teachers in a more challenging situation than they expected. That’s where learning management systems came in. The integration of these systems into the learning process, where communication with students and parents, sharing information, tasking and multimedia tools are provided more comfortably, took some of the burden on the teacher.

Teachers who have taken it to the top are now looking for software that they can be more creative with. That’s where I met Adobe Captivate 2019. My Adobe Captivate 2019 adventure begins today, when I’m looking for a tool to feature as many interactive elements as possible in my lessons and allow students to participate more actively in the course, and I think I can make feature scenarios, games, videos, and interactive presentations. Let’s see what happens. There’s so much to learn. But I have the motivation to take it to the next level. It’s all about the kids. Learning mustn’t stop. Students should not be deprived of it, and teachers should be serious about this situation when designing courses. For this reason, with Adobe Captivate 2019, I plan to create a more fun lesson environment for my students by making games, videos, interactive presentations.

I’m ready to go. Let’s get started!

The post Yeni bir öğrenme alışkanlığı (A new learning habit) appeared first on eLearning.

Why Would I Waste My Money on Captivate

Here is such a statement from Kim:

Thanks for the video – however, if Adobe Captivate is such a great teaching tool, why are you using a screen recorder and youtube to teach it? If all I need is a free screen recorder and youtube to teach my subject, why would I waste my money on Captivate? Does not make sense. Thanks.”

Here was my answer to Kim:
“That’s a good question, and hopefully, you’ll agree that I have the right answer. Like my favourite handyman Mike uses different tools for different jobs, Adobe Captivate is an excellent tool for many other learning solutions. Adobe Captivate is a perfect tool for creating self-directed learning that you would upload to a learning management system. Adobe Captivate projects with a good LMS allows an organization to track and report on the progress of their learners. My YouTube videos don’t do this at all. Sure Google gives me analytics related to how many people watched my videos and for how long, but I have no idea if anyone is learning anything. Besides, the purpose of my YouTube videos is not necessarily to train my students. I prefer to think of my YouTube videos as advertising for my real business, teaching clients Adobe Captivate. My videos are the free sample to find out if you would like to have me teach you for an hour or more on one or more topics about Captivate.

But like Mike the handyman, I use other tools for other tasks. I record and edit my videos for YouTube using a program called Camtasia (there is a link in the description for this). I used to use Adobe Captivate’s Video Demo feature, which performs a similar function. In this case, Camtasia is a more robust solution. If you asked me to create a software simulation or an interactive video that I could report on the learners’ results, Adobe Captivate and a good quality LMS would be my choice.”

The post Why Would I Waste My Money on Captivate appeared first on eLearning.

How Web Copy Can Skyrocket Your Marketing In 2021

This article describes the impact of every word when writing web copy for digital marketing. Moreover, we discuss the importance of individual pages, such as homepage, services page, landing pages, etc., and how you can use copywriting to enhance their effectiveness.

This post was first published on eLearning Industry.