Free license of Adobe Captivate – how?

Hello everyone,

I have a little doubt. I collected 1000 points, I am currently at the Wizard level. 

Then I went for this option.

I filled in the requested information and nothing happened after that. Can anyone tell me that I did everything right? Has anyone gone through the procedure before and can describe it to me?

Thanks!

The post Free license of Adobe Captivate – how? appeared first on eLearning.

Publishing Error in Captivate 17 – Help Please

Hi I am trying to publish a file that previously was publish as a Flash file but now I am trying to publish into HTLM.  When I try to publish I get the error below. Some files are giving this error, others are not and going though file. Any help would be appreciated.

The post Publishing Error in Captivate 17 – Help Please appeared first on eLearning.

How do I set Auto Play for MP4 Videos?

Hello again. I am working on a new project. I am trying to figure out how to change the slide settings to automatically play the MP4 videos. There are 8 videos and the black box with the start arrow requires the user to click the arrow to start the videos. Is there a way to auto play these please? I have not been working in Captivate for several months. Please forgive me if I am asking a question that has already been answered on this forum. Thanks. 			</div><!-- .entry-content -->
	    
	<footer class=

Publishing Error Issue

I randomly am getting this error message while trying to publish. I have never had this issue before and really am just publishing working files that were previously flash to HTML since browsers are not accepting Flash anymore. Any help would be appreciated. Some courses are not having an issue and others are.

The post Publishing Error Issue appeared first on eLearning.

Will Captivate dual published coursees still identify no Flash and play HTML5 version?

Will dual published content (Flash and HTML5) from Captivate default to play the HTML5 version, now that Flash is no longer supported?  Or must we republish to HTML5 only?

We have several dual published courses that display errors instead of launchng the HTML5 content.

The post Will Captivate dual published coursees still identify no Flash and play HTML5 version? appeared first on eLearning.

Unable to view Adobe Captivate courses in Microsoft Edge

Hello!
I am facing issues in viewing a Captivate (2019 version) WBT course in the Microsoft Edge browser.

– The screens are blank

– Audio plays for some screens only

– Next and Previous buttons are invisible

The WBT courses work fine in IE and Firefox, but not in Edge.

Note:

– The course is published as AICC, HTML output.

– The Flash setting is off in Edge, and Flash is anyways no longer supported.

– I have cleared the cache as well.

The issue prevails.

Can you enlighten me about this problem?

Thanks,

Rupali

The post Unable to view Adobe Captivate courses in Microsoft Edge appeared first on eLearning.

Issue with scalable/not scalable option

Hello,

I am working on a project with captivate 22019 11.0.1.266.

I want my course not to be scalable.

No matter wether I am turning on the export setting “scalable HTML content” or not my export is scalable in MS Edge, Chrome, Firefox etc.

Additionally when I decrease the size of the window via pulling the corner of the window with my cursor also the export becomes smaller. When I click full screen in the top right corner afterwards the browser window becomes larger but the export stays as small as before…

How to fix this?

Thanks for any advice!

Moritz

The post Issue with scalable/not scalable option appeared first on eLearning.

Yeni bir öğrenme alışkanlığı (A new learning habit)

Son zamanlarda yaşadığımız pandemi dönemi biz öğretmenlere eğitim ve öğretim ile ilgili yavaşça değişen bir sistemin belki on kat daha hızlı değiştiğini hatta dönüştüğü gösterdi. Bu sistemin adı uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme ya da online öğrenme olarak adlandırılıyor. Pandeminin yarattığı paradigma dönüşümü, öğretmenleri de ayrı bir meydan okumanın içine itti. Yüz yüze yapılan eğitim öğretim sürecinin verdiği etkiyi uzaktan  eğitimde nasıl sağlayacaklardı? İlk başlarda çok zorlandılar. Oyunun kurallarını çabuk öğrenenler ve dönüşüme ayak uyduranlar bir üst seviyeye çıkabildi. Uzaktan ders tasarımının yüz yüze ders tasarımıyla yapı olarak faklı olması bazı öğretmenleri beklediklerinden daha zorlu bir duruma soktu. İşte bu noktada öğrenme yönetim sistemleri devreye girdi. Öğrenciler ve veliler ile iletişimin, bilgi paylaşımının, görev vermenin, multimedya araçlarının daha rahat sağlandığı bu sistemlerin öğrenim sürecine entegrasyonu öğretmenin üzerinde ki yükü bir nebze de olsa aldı.

Bir üst kademeye geçen öğretmenler ise artık daha yaratıcı olabilecekleri yazılımlar aramaya başladı. İşte o nokta da Adobe Captivate 2019 ile tanıştım. Derslerimde mümkün olduğunca çok interaktif öğelere yer verip öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlayacak bir araç ararken karşılaştığım ve özellik senaryo, oyun, video ve etkileşimli sunumlar yapabileceğimi düşündüğüm Adobe Captivate 2019 maceram bugün itibariyle başlıyor. Bakalım neler olacak? Öğrenecek çok şey var. Ama bende de bir üst seviyeye daha çıkacak motivasyon var. Her şey çocuklar için. Öğrenme durmamalı. Öğrenciler küsmemeli ve öğretmenler ders tasarımı yaparken bu durumun ciddiyetinde olmalı. Bu sebepten Adobe Captivate 2019 ile oyunlar, videolar, etkileşimli sunumlar yaparak öğrencilerime daha eğlenceli bir ders ortamı hazırlamayı düşünüyorum.

Ben hazırım. Haydi başlayalım!

 

English Translation:

The recent pandemic period has shown us teachers that a slowly changing system of education and training is changing maybe ten times faster. The name of this system is called distance learning, online learning or online learning. The paradigm transformation created by the pandemic has also pushed teachers into a separate challenge. How would they ensure the impact of the face-to-face education process in distance education? They had a hard time at first. Those who learned the rules of the game quickly and kept up with the transformation were able to take it to the next level. The different structure of distance lesson design with face-to-face course design has put some teachers in a more challenging situation than they expected. That’s where learning management systems came in. The integration of these systems into the learning process, where communication with students and parents, sharing information, tasking and multimedia tools are provided more comfortably, took some of the burden on the teacher.

Teachers who have taken it to the top are now looking for software that they can be more creative with. That’s where I met Adobe Captivate 2019. My Adobe Captivate 2019 adventure begins today, when I’m looking for a tool to feature as many interactive elements as possible in my lessons and allow students to participate more actively in the course, and I think I can make feature scenarios, games, videos, and interactive presentations. Let’s see what happens. There’s so much to learn. But I have the motivation to take it to the next level. It’s all about the kids. Learning mustn’t stop. Students should not be deprived of it, and teachers should be serious about this situation when designing courses. For this reason, with Adobe Captivate 2019, I plan to create a more fun lesson environment for my students by making games, videos, interactive presentations.

I’m ready to go. Let’s get started!

The post Yeni bir öğrenme alışkanlığı (A new learning habit) appeared first on eLearning.